مهر آفرینا...!

می ایستم به قامت دربرابرت تاعظمتت راسپاس گویم 
به رکوع می روم تا بزرگی ات را به یاد بیاورم 
و به سجده می افتم تا بر بندگی ام مهر عشق بزنم…
چه آرامش پایان ناپذیری در نگاه توست
چه لحظه های مهرافروزی در ذکر یادت…
پروردگارا! دستان دعایم را 
به عرش الهیت برسان ،
دلم را به حلاوت دوستیت 
و چشمان باران زده ام رابه دیدارت
نورانی گردان
/ 1 نظر / 27 بازدید
عبدالله

خیلی خوب بود.