بازیچه...

 

حضرت امام حسین (ع) فرمودند:

افراد جامعه بنده و تابع دنیا هستند و مذهب بازیچه زبانشان گردیده است و برای امرار معاش خود ، دین را محور قرار داده اند و سنگ اسلام را به سینه می زنند؛پس اگر بلایی (همانند خطر،ریاست و قدرت،جان،مال،فرزند و ...)انسان را تهدید کند خواهی دید ک دینداران واقعی کمیاب خواهند شد.

تحف العقول؛صفحه ی 245

/ 0 نظر / 59 بازدید