سیمای نماز

پسرکم ! نماز را بر پاى دار.
 • نماز، داروى نسیان و وسیله ذکر خداوند است.
 • نماز، پیمان خداوند است .
 • نماز، نور چشم پیامبر عزیز است.
 • نماز، اهرم استعانت در غمها و مشکلات است . 
 • نماز، داروى تکبّر است .
 • نماز، وسیله تشکر از خداوند بر نعمت هاى اوست .
 • نماز، سیماى مکتب است .
 • نماز، به منزله پرچم و آرم و نشانه مکتب اسلام است .
 • نماز، پایه و ستون دین است.
 • نماز، به منزله سر نسبت به تن مى باشد.
 • نماز، کلید بهشت است.
 • نماز، وسیله سنجش مردم است.
 • نماز، اساس دین است.
 • نماز، اولین سؤ ال در قیامت است.
 • نماز، گناهان را از بین مى برد.
 • نماز، رابطه مخلوق با خالق است.
 • نماز، تنها عبادتى است که حتى در حال غرق شدن و جنگ هم ساقط نمى شود و برترین فریاد آزادگى انسان از سلطه قدرتمندان و اعلام بندگى در آستان خداوند است.
 • نماز، زنده نگهداشتن سنّت ابراهیم ومحمّدوحسین ومهدى علیهم السلام است.
 • نماز، وسیله نزدیک شدن انسان به خداست.
 • نماز، براى اولیاء خدا شیرین و براى منافقان دشوار و بار سنگین است.
 • نماز، کوبنده شیطان است.
/ 0 نظر / 30 بازدید