غزه پسر شجاع خاورمیانه....

در طراز تلفات جنگ، کشته شدگان از دو سو برابر نیستند و این ساده ترین دلیل اپارتاید... شدت خشونت علیه هم نیز مساوی نیست..اصلا اسراییل جان ها را برابر نمی بیند و برای بقای نفوس خود جهانی را مرده می خواهد حتی امیر قومش در مواجهه با خبرگان سیاسی جهان یعنی سیاست مداران ، با نمایش نقاشی بمب گویی با سفیهان محاجه می کند ... فاشیزم و نژاد پرستی کانون قدرت جهان سود و سرمایه است .
اما پسر شجاع خاورمیانه، قهرمان خوابهای عربی دهه شصت میلادی ست میزبانی که مغلوب مهمان نمی شود برای کسانی که بیشتر از حق خود نمی خواهند آرزوی پایداری کنیم ..

/ 0 نظر / 27 بازدید