پروردگارا...

خداوندا ! مرا درآنچه تورا ازمن خشنود می سازد و یاد مرا در میان مردمان نیک می گرداند ، کامیاب نما.
خداوندا!  بار الهی!آگاهی ام باش! خدایا! مرا از شر ناآگاهی ها نجات ده!
خدایا! چراغ ایمان را در دلم روشن کن! مگر تو نمی گفتی: مثَل تو مثَل نور است در دل مومن؟! نور حضور را به من غایب عطا کن!
الهی !  مرا در شمار کسانی قرار ده که چون نیکی می کنند شاد می شوند و چون بدی می کنند آمرزش می خواهند.
خداوندا ! سرانجام ما را در همه ی کارها نیک بگردان و از خواری در این جهان و رنج آن جهان در پناهمان گیر.
بار خدایا ! مرا به آن چه آموخته ای ، بهره مند گردان و آن چه برای من مفید است به من بیاموز و همواره بر دانشم بیفزا.
خداوندا !   گوش های دلم را برای شنیدن آیه های قرآنت باز کن و فرمانبرداری از خود و فرستاده ات را روزی ام گردان ، چنان کن که مطابق کتاب تو رفتار کنم. 
ای زنده ! ای پاینده ! از مهربانی ات ، فریادرسی می خواهم . مرا چشم بر هم زدنی ،به خودم وامگذار و کارهایم را همه به سامان آر.
ای خدا کیست که مزه شیرینی دوستیت را چشیده باشد و غیر تو را بجای تو اختیار کند.
و آن کیست که به مقام قرب تو انس یافته و لحظه ای از تو روی گردانیده باشد ؟

 

/ 2 نظر / 47 بازدید
محمد داداشی

باز هم من زنده ام اه ای خدا متشکرم! باز باران برغبار شیشه ها متشکرم! باز هم بیداری و خمیازه و صبحی دگر دیدن اینه و نور و صدا متشکرم! باز هم یک سفره و یک چای داغ و نان گرم فرصت دیدار تو در این فضا متشکرم! بار دیگر میتوانم بو کنم از پنجره یاس خیس خانه همسایه را متشکرم! گرچه در این وقت پر گهگاه یادت می کنم خاطرم جمع است می بخشی مرا متشکرم! من که بی تسبیح و بی سجاده ام از من بگیر این تغزل را به عنوان دعا متشکرم!

زندگی من

سلام داداش این آدرس وب جدیدمه rooozegaaaram.blogfa.com