اهمیت نماز جماعت

حدیث جالب در بیان فضیلت نماز جماعت است که قسمتی از آن در رساله های هم ذکر شده است که ترجمه تمام حدیث چنین است:
اگر اقتدا کننده1 نفر باشد، پاداش 150 نماز داده میشود.

اگر اقتدا کننده2 نفر باشد، پاداش 600 نماز داده میشود.

اگر اقتدا کننده3 نفر باشد، پاداش 1200 نماز داده میشود.

اگر اقتدا کننده4 نفر باشد، پاداش 2400 نماز داده میشود.

اگر اقتدا کننده5 نفر باشد، پاداش 4800 نماز داده میشود.

اگر اقتدا کننده6 نفر باشد، پاداش 9600 نماز داده میشود.

اگر اقتدا کننده7 نفر باشد، پاداش 19200 نماز داده میشود.

اگر اقتدا کننده8 نفر باشد، پاداش 36400 نماز داده میشود.

اگر اقتدا کننده وامام جماعت به 10 نفر رسیدند،پاداش نماز72800 نماز را دارد.ولی همین که عدد افراد از ده گذشت،حساب ان را جز خدا کسی نمی داند.
در حدیث دیگراست: هر کس نماز جماعت را دوست بدارد خدا و فرشتگان او را دوست می دارد.
/ 0 نظر / 30 بازدید