وضو

آموزش وضو

 

چگونه وضو بگیریم؟..چگونه وضو بگیریم؟

بهتر است، پیش از وضو، دستها را تا مچ بشوییم، ولی این شستن، جزو اعمال وضو نمی باشد.
پس اینگونه وضو می گیریم:
پیش از هر چیز نیت می کنیم، یعنی با قصد انجام وضو و برای اطاعت از دستور خداوند عالم، وضو را آغاز می کنیم.


1- به نیت وضو صورت را از بالا به پایین - از جایی که موی سر روییده تا چانه - می شوییم.


چگونه وضو بگیریم؟

2- پس از شستن صورت، دست راست را از آرنج تا نوک انگشتان، از بالا به پایین، می شوییم.


چگونه وضو بگیریم؟

3- بعد از شستن دست راست، دست چپ را مانند دست راست می شوییم.


چگونه وضو بگیریم؟

4- بعد از شستن صورت و دست ها با رطوبتی که بر دست مانده، جلوی سر را مسح می کنیم


چگونه وضو بگیریم؟

یعنی دست را بر سرگذاشته و کمی به طرف پیشانی می کشیم.


5- پس از مسح سر، پای راست را از نوک انگشت تا آخر روی پا (مفصل) مسح می کنیم.


چگونه وضو بگیریم؟

6- و در پایان پای چپ را مانند پای راست مسح می کنیم و با این عمل وضو تمام می شود.

/ 0 نظر / 21 بازدید