جایگاه نماز...

 

امام صادق (ع) میفرمایند:

شیعیان ما را در اوقات نماز آزمایش کنید که چگونه بر خواندن نماز خود بر موعد مقرر محافظت میکنند.

سفینه البحار , جلد 2 , صفحه 44

/ 0 نظر / 10 بازدید